Sfotografowana przez Mariana B. Plewako w dniu 29 grudnia 2008 r. metryka praprababki Maurycji z Goczałkowskich Śniechowskiej (1839-1914) z Zadowic
tekst metryki:

Hieronim Goczałkowski dziedzic Zadowic lat liczący trzydzieści czte-
ry pod Numerem pierwszym w Zadowicach zamieszkały, przy obec-.
ności Franciszka Kubalskiego lat liczącego Pięćdziesiąt Cztery, tudzież Kaspra
Łakomego lat liczącego Pięćdziesiąt Pięć, obydwóch zaś  poduwczas  w Za-
dowicach zamieszkałych; i okazał nam dziecię płci żeńskiej uro-
dzone w domu pod numerem jak wyżej dnia dwudziestego drugie-
go września Tysiąc Osiemset Trzydziestego Dziewiątego Roku o godzinie
dziewiątej wieczorem - z jego Małżonki Maryanny Rudnickich
lat dwadzieścia ieden maiącej. - Dziecięciu temu na chrzcie świę-
tym w dniu dzisiejszym przez nas odbytym nadane zostały  Imiona
Maurycyna i Hieronima, rodzicami Jego chrzestnymi  byli ?
Węgierski i Maryanna Mierzewska. Akt ten stawającym kumo
-trom przeczytany i przez nie podpisany gdyż przytomnie pisać umieią

        Hieronim  Goczałkowski