Gutowscy herbu Ciołek
z Majkowa pod Kaliszem (od 1976 r. dzielnica Kalisza, zob.: http://www.mbp.info.kalisz.pl/ )

Alfons i Józefa z Goczałkowskich już w 1865 r. mieszkali w Majkowie (zob link wyżej) i mieli dzieci:

  1. Salomeę Kokowską
    miała syna Jerzego Kokowskiego

  2. Alfonsynę Kokowska, wyszła za szwagra po śmierci siostry Salomei, miała córkę Marię, która mieszkała w Anglii, u niej też umarła Alfonsyna Kokowska

  3. Cecylia Sieradzką, mieszkali w Wiedniu

  4. Józef Gutowskiego, dr med.

  5. Roman Gutowskiego, dentysta, jeden z braci ożenił się z Tańską

Wnuk brata Alfonsa Gutowskiego to zapewne gen. Michał Gutowski (14.09.1910 -23.08.2006), bowiem rodzicami gen. Michała Gutowskiego byli Bronisław i Maria z Jazdzewskich Gutowscy.

Gen. Michał Gutowski urodził się  w Maciszewicach, w pow. kaliskim, a od 1918 r. wychowywał w Jasionnej, w powiecie sieradzkim

zob.:

http://www.thc.org.pl/zloty2005_t.html

http://www.leszno.interbit.pl/