Maria Rudnicka, żona Hieronima Goczałkowskiego h. Poraj, była jedynaczką z Kaliskiego.

Zaręczyła się ze swym przyszłym mężem słomianym pierścionkiem prawdopodobnie w Zadowicach (nad Prosną, na południe od Kalisza),

gdzie już 1818 r. mieszkali jej rodzice, Tekla i Walenty Rudnicki,

wg Tek Dworzaczka, sędzia kaliski, dziedzic Zadowic http://teki.bkpan.poznan.pl/

Maurycja Goczałkowska